با توجه به اهمیت روزافزون نرم‌افزار در زندگی بشر و نقش محوری آن در اقتصاد امروز و آینده‌ی جهان، لزوم اِهتمام بیش از پیش به مهندسیِ این پدیده‌ی نوینِ فکری و تکنولوژیک بشر آشکار می‌شود. ماهیت چند بُعدی و چندرشته‌ای حوزه‌ی دانش و حرفه‌ی مهندسی نرم‌افزار از نظر تأثیرپذیری از (و همچنین، تأثیرگذاری بر) جنبه‌های گوناگون فعالیت‌های بشر، چالش‌هایی را فرا روی مهندسی سیستم‌ها و خدمات مبتنی بر نرم‌افزار قرار داده است؛ چالش‌هایی که حل‌شان، مستلزم بهره‌گیری از روش‌ها و تکنیک‌های نوینِ مهندسی و مدیریت در طراحی، تولید و عرضه‌ی خدمات و راهکارهای نرم‌افزاری است. آکادمی نرم‌افزار می‌کوشد در پاسخ به این ضرورت، با سازماندهی مناسب نیروها و منابع، نوآوری پیوسته در خلق فرصت‌ها، و مشارکت فعال در حل مسائل و چالش‌های پیشِ رو در طراحی و توسعه‌ی سیستم‌ها، خدمات، و راهکارهای مبتنی بر نرم‌افزار، نقشی محوری در توسعه‌‌ی حرفه‌ی مهندسی نرم‌افزار و ترویج دستاوردهای آن در جامعه ایفا نماید.

اهداف آکادمی نرم‌افزار

  • توسعه و ترویج مهارت‌ها و خبرگی در پراکتیس‌ها و تجارب مهندسی نرم‌افزار و حیطه‌های مرتبط با آن؛
  • ترویج تعالی در آموزش، کارورزی و تجربه‌ی کسانی که به مهندسی نرم‌افزار و دیسیپلین‌های مرتبط با آن مشغول‌اند؛
  • تشویقِ خلاقیت و نوآوری در مهندسی نرم‌افزار و در پژوهش، توسعه و طراحی محصولات، خدمات، و راهکارهای مهندسی نرم‌افزار؛
  • فراهم‌آوری و تبادل اطلاعات در خصوص مهندسی نرم‌افزار و موضوعات مرتبط با آن؛
  • ارائه‌ی مشورت به سیاستگذاران و هر فرد یا نهادی که به نحوی متأثر و یا تأثیرگذار بر پراکتیس‌ها و تجارب مهندسی نرم‌افزار در جامعه است؛
  • همیاری و توسعه‌ی روابط با سایر سازمان‌های داخلی و خارجی که اهداف‌شان مشابه با اهداف آکادمی نرم‌افزار است؛
  • پذیرش عضویت‌ افراد حقیقی و حقوقی در راستای اهداف آکادمی نرم‌افزار؛

مأموریت آکادمی نرم‌افزار

 تلاش برای تعالی مهندسی نرم‌افزار با ترویجِ پیشرفت‌های علمی، هنری و پراکتیس‌های مهندسی در طراحی، تولید و توسعه‌ی سیستم‌ها و خدمات مبتنی بر نرم‌افزار، در راستای منافع عمومی جامعه

خدمات و راهکارهای آکادمی نرم‌افزار

آموزش و توسعه‌ی سرمایه‌‌های انسانی

آکادمی نرم‌افزار به منظور توسعه‌ی نیروی انسانی ماهر در حوزه‌ی مهندسی سیستم‌ها و خدمات مبتنی بر نرم‌افزار، مجموعه‌ی متنوعی از کارگاه‌های آموزشی، دوره‌های آموزشی کوتاه‌مدت، و همچنین فرصت‌های یادگیری الکترونیکی را ارائه می‌دهد.

برای کسب اطلاعات بیشتر به بخش آموزش‌های مهندسی نرم‌افزار مراجعه نمایید و یا با ما تماس بگیرید.

تماس با آکادمی

یادداشت بگذارید تا با شما تماس بگیریم ...

Sending

Log in with your credentials

Forgot your details?