امروزه، بسیاری از سازمان‌ها برای ماندن در گردونه‌ی رقابت، در جستجوی چابکی و انعطاف‌پذیری بیشتر می‌باشند. این سازمان‌ها با کمی دقت، دریافته‌اند که سازمان‌های پیشرو متکی به رویکردی اثبات‌شده‌ برای بهبود بهره‌وری و کاهش هزینه‌ها هستند، این رویکرد استفاده از آخرین و مناسب‌ترین تکنولوژی‌هاست. بنابراین، در شرایطی‌که سازمان شما بیش از پیش به تکنولوژی‌های نوین یا درحال ظهور وابسته است، شما می‌خواهید بدانید که چگونه می‌توانید اطمینان لازم را نسبت به مناسب‌بودن و مقرون به‌صرفه‌ بودن سرمایه‌گذاری در بکارگیری این تکنولوژی‌ها، به‌دست آورید.
خدمات ارزیابی تکنولوژی در آکادمی نرم‌افزار، دربرگیرنده‌ی مجموعه‌ای است از تکنیک‌های تحلیلی برای بررسی ملاحظاتی نظیر فرصت‌ها و ریسک‌ها، هزینه‌ها و فواید، که قادر است ارزشیابی جامعی از یک تکنولوژی را برای تصمیم‌گیرنده، فراهم سازد.

تماس با آکادمی

یادداشت بگذارید تا با شما تماس بگیریم ...

Sending

Log in with your credentials

Forgot your details?