عناوین اصلی این دسته از خدمات آکادمی نرم‌افزار به شرح ذیل می‌باشد:

 • بهبود فرایند تهیه و تدارک سیستم‌ها و خدمات مبتنی بر نرم‌افزار در سازمان‌ها؛

 • پشتیبانی در مهندسی سیستم‌ها خدمات مبتنی بر نرم‌افزار و فراهم‌آوری راهکارهای مربوطه؛

 • برگزاری کارگاه‌های آموزشی قبل و بعد از قراردادهای تأمین و تدارک نرم‌افزار برای تعیین برنامه‌های استراتژیک تأمین و تدارک نرم‌افزار؛

 • انجام برآوردها، بازبینی‌ها، و ارزیابی‌ها (در خصوص طرح‌ها و برنامه‌ها)؛

 • انجام برآوردها و ارزیابی‌های فنی به صورت مستقل؛

 • ارزیابی ریسک‌های نرم‌افزار؛

 • ارزیابی فرایندهای طراحی و تولید سیستم‌ها و خدمات مبتنی بر نرم‌افزار؛

 • آماده‌سازی و بازبینی درخواست برای پیشنهاد؛

 • انجام بازبینی‌های انتخاب تأمین‌کننده‌ی نرم‌افزار؛

 • ارزیابی طرح‌های سنجش؛

 • بازبینی نیازمندی‌های معماری نرم‌افزار و سیستم؛

 • ارزیابی کیفیت معماری سیستم و نیازمندی‌های آن؛

 • ارزیابی رویکرد تست (آزمون)؛

 • بازبینی آمادگی برای پشتیبانی؛

 • بازبینی مستندات و دستاوردهای تحویلی؛

 • انجام برنامه‌ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات و معماری سازمانی – یک برنامه‌ی استراتژیک فناوری اطلاعات مجموعه‌ا‌ی از مفاهیم نظیر مأموریت، آرمان، اهداف، ارزش‌ها، و عوامل کلیدی موفقیت را برای معماری سازمانی و محصولات و خدمات آتی سازمان فراهم می‌نماید. آکادمی نرم‌افزار با رویکردی سیستمی، سازمان‌ها در تعریف و تبیین استراتژی فناوری اطلاعات یاری می‌دهد. علاوه بر این، مکانیزم‌های حکمروایی (حکمرانی) و توزان میان استراتژی فناوری اطلاعات با اهداف کسب‌وکار سازمان نیز مورد توجه کارشناسان آکادمی است.

آکادمی نرم‌افزار کارشناسان طرح در سازمان‌ها را در فرایند تهیه و تدوین درخواست برای پیشنهاد، بازبینی و بحث در خصوص نقایص و چالش‌های محتمل یاری می‌دهد. بعد از انعقاد قرارداد، آکادمی می‌تواند کارگاه‌هایی را میان سازمان تعریف‌کننده‌ی طرح (عموماً بخش دولتی) و تیم(های) پیمانکار با هدف تعریف رویه‌ها و فرایندهای مورد نیاز در طرح، به خصوص در حوزه‌هایی نظیر به‌کارگیری تجارب موفق مهندسی، مدیریت طرح، ارتباطات، و مدیریت ریسک‌ها و مسائل برگزار نماید.

تأمین و تدارک سیستم‌ها و خدمات مبتنی بر نرم‌افزار

امروزه، با توجه به گسترش روزافزون دامنه‌ی کاربردِ انواعِ تکنولوژی‌های نرم‌افزاری، به خصوص در دیجیتالی‌کردنِ (خودکارسازی) کسب‌وکار، یکی از چالش‌های فراروی سازمان‌های مختلف، تهیه و تدارک راهکارهای نرم‌افزاری مناسب برای به‌کارگیری در خودکارسازیِ بخش‌های مختلف کسب‌وکارشان می‌باشد. آکادمی نرم‌افزار رویه‌ها و سازوکارهای موفق در فراهم‌آوری و تدارک سیستم‌های مبتنی بر نرم‌افزار را در اختیار سازمان‌های مختلف قرار می‌دهد.
مجموعه خدمات تأمین و تدارک سیستم‌ها و سرویس‌های مبتنی بر نرم‌افزار شامل ارایه‌ی راهکارهای (رویه‌ها و فرایندهای) موفق در زمینه‌ی خریدِ بسته‌های نرم‌افزاری آماده، سفارش برای طراحی و تولید نرم‌افزار (انتخاب پیمانکاران، مدیریت و نظارت بر فرایند طراحی و تولید، کنترل کیفی دستاوردهای تحویلی، استقرار سیستم یا سرویس در سازمان) می‌باشد.
این خدمات به سازمان‌هایی ارایه می‌شود که قصد تهیه و تدارک یک راهکار نرم‌افزاری (در قالب سیستم‌ها‌ و یا سرویس‌های مبتنی بر نرم‌افزار) را دارند. هدف کلی این خدمات از یک سو کمک به سازمان‌ها برای دستیابی به اهداف و مأموریت‌های سازمانی‌شان است و از سوی دیگر، با هدف تشویق و توسعه‌ی پذیرش راهکارها و تجارب موفق در مهندسی نرم‌افزار و در نتیجه، اطمینان از کیفیت مطلوبِ راهکار تحویلی، صورت می‌پذیرد.

تماس با آکادمی

یادداشت بگذارید تا با شما تماس بگیریم ...

Sending

Log in with your credentials

Forgot your details?