قابلیت اطمینان، ایمنی، و امنیتِ سیستم و خدمات مبتنی بر نرم‌افزار، از مسایل و چالشهای کلیدی تعیین‌کننده‌ی موفقیت بسیاری از پروژه‌های مهندسی‌ است. در آکادمی نرم‌افزار با استفاده از مدل‌سازی و سنجش قابلیت اطمینانِ نرم‌افزار و همچنین بکارگیری تنوعی از تکنیک‌های آماری، سازمان‌ها را در ایجاد برنامه‌ها و طرح‌های مدیریت و سنجش ایمنی و ریسک، یاری داده و به مدیران پروژه و مهندسین کمک می‌کنیم تا در درک بهتری از مفهوم ایمنی، امنیت، و قابلیت اطمینان را سرتاسر فرایند اجرای یک پروژه، به‌دست آورند.

تماس با آکادمی

یادداشت بگذارید تا با شما تماس بگیریم ...

Sending

Log in with your credentials

Forgot your details?