سنجش فرصتی است برای یک تیم‌ کاری که درباره‌ی چگونگی پیشرفتِ تولید، فرصت‌های بهبود، سازمان، و همچنین ذی‌نفعانش یاد بگیرد. آکادمی نرم‌افزار با گردآوری تجارب حاصل از انواع پروژه‌های بزرگ و کوچک در بخش‌های مختلف اعم از دولت و صنایع، برنامه‌های سنجش را با توجه به نیازها، اهداف، و محدودیت‌های مشتریانش، سفارشی‌سازی می‌نماید.

آکادمی نرم‌افزار از رویکردِ (Goal-Question-Metric (GQM که یکی از تجارب موفق در صنعت است، برای:

  1. شناسایی و اخذ اهداف شفاف، امکان‌‌پذیر، و قابل اقدام برای سنجش نرم‌افزار؛

  2. پیاده‌سازی طرح‌های سنجش متناسب برای سازمان‌ها و پروژه‌ها، استفاده می‌نماید.

تماس با آکادمی

یادداشت بگذارید تا با شما تماس بگیریم ...

Sending

Log in with your credentials

Forgot your details?