برای اطمینان از موفقیت هر اقدامی، داشتن مدیریت مناسبی بر برنامه (طرح)، پروژه، و ریسک‌ها از نیازمندی‌های ضروری است. آکادمی نرم‌افزار سازمان‌ها را در بکارگیری تجارب موفق برای تأمین و تدارک و توسعه‌ی سیستم‌ها و خدمات مورد نیازشان، یاری می‌دهد. مجموعه‌ای از تجارب مدیریتی و همچنین تجارب فنی با هدف تسکین و مدیریت ریسک‌های مرتبط با مسایلی نظیر لغزش دامنه‌ی نیازمندی‌ها و رشد نرم‌افزار، به سازمان‌های مختلف ارایه‌شده و سازمان‌ها اطمینان خواهند یافت که توسعه‌دهندگان راهکارها در حال پیاد‌ه‌سازی رویکردهای مناسبی در طراحی، معماری و فرایند تولید و همچنین تجارب موفق مناسبی مانند بازرسی و مدیریت ارزش کسب‌شده می‌باشند.

تماس با آکادمی

یادداشت بگذارید تا با شما تماس بگیریم ...

Sending

Log in with your credentials

Forgot your details?