خدمات آکادمی نرم‌افزار در حوزه‌ی مدل‌سازی، طراحی، و معماری سیستم‌ها و سرویس‌های مبتنی بر نرم‌افزار:

 • تحلیل، تعریف، طراحی و مدل‌سازی معماری راهکارهای مبتنی بر نرم‌افزار؛
 • ارزیابی و انتخاب تکنولوژی‌ها بر اساس تحلیل آلترناتیوها و انتخاب‌ها؛
 • اثبات مفهوم و پروتوتایپینگ معماری؛
 • شناسایی و مستندسازی ویژگی‌های کیفی، معیارها و نیازمندی‌های معماری؛
 • استقرار رویکرد توسعه‌ی نرم‌افزار متمرکز بر معماری در واحدهای تولید نرم‌افزار؛
 • طراحی معماری با استفاده از روش طراحی مبتنی بر ویژگی‌ها؛
 • ارزیابی معماری با استفاده از روش تحلیل tradeoff معماری؛
 • اطمینان از طراحی‌های با کیفیت و تفصیلی در نرم‌افزار؛
 • تعیین هزینه‌ها و فواید مرتبط با تصمیمات معماری؛
 • ارزیابی و بهبود معماری نرم‌افزار به تناسب اهداف و مشخصه‌های کیفی سیستم؛
 • مستندسازی معماری نرم‌افزار و تصمیمات مربوطه؛
 • اطمینان از مطلوبیت معماری محقق‌شده؛
 • ارزیابی و بهبود میزان خبرگی سازمان در مقوله‌ی معماری؛
 • کمک به ایجاد تیم معماری در طرح‌های کلان؛
 • راهبری فازهای استارتاپ و معماری در چرخه‌ی فرایند توسعه‌ی سیستم‌ها و سرویس‌های نرم‌افزاری به منظور تثبیت معماری؛
Software Architecture

مدل‌سازی، طراحی، و معماری سیستم‌ها و سرویس‌های مبتنی بر نرم‌افزار

درک معماری یک سیستم پیچیده‌ی نرم‌افزاری و مدیریت یکپارچگی آن در طول فرایند تولید، یکی از چالش‌های کلیدی است که توسعه‌دهندگان سیستم‌های نرم‌افزاری همواره با آن دست به گریبان بوده‌اند. در آکادمی نرم‌افزار تنوعی از خدمات برای پشتیبانی از فعالیت‌های مرتبط با معماری نرم‌افزار ارایه می‌شود. در این حوزه، طیف وسیعی از خدمات، شامل ایجاد مدل‌های طراحی معماری، مدل‌های مهندسی معکوس مبتنی بر کُدهای موجود، و همچنین ردگیری رفتار سیستم بر اساس تحلیل سیستمِ در حال کار، ارایه می‌شود. آکادمی نرم‌افزار شما را در ممیزی و اعتبارسنجیِ مبتنی بر معماری (با استفاده از تست و بازرسی) و همچنین تحلیل سیستم‌های موجود از منظر ریسک‌های معماری (در پاسخ به این پرسش که چه بخشی از سیستم دارای بیشترین ریسک نسبت به تغییرات است؟) یاری می‌دهد.

وب‌سایت معماری نرم‌افزار

تماس با آکادمی

یادداشت بگذارید تا با شما تماس بگیریم ...

Sending

Log in with your credentials

Forgot your details?