فعالیت‌‌های وارسی (صحت‌سنجی) و تأیید (اثبات) بخش عظیمی از بودجه‌های تولید و نگهداری سیستم‌ها و خدمات مبتنی بر نرم‌افزار را به خود اختصاص می‌دهد. مهمترین عامل این هزینه‌ها این است که بخش عمده‌ای از فرایندهای وارسی و تأیید به صورت دستی انجام می‌شود. در واقع، مهندسین اغلب تعریف طرح‌های آزمون، تولید موارد تست، و تحلیل نتایج تست‌ها را به صورت دستی انجام می‌دهند، بازرسی کُدهای برنامه‌ها نیز عموماً به صورت دستی انجام می‌شود. آکادمی نرم‌افزار مجموعه‌ای از ابزارها، تکنولوژی‌ها، و تکنیک‌های نوین را به منظور وارسی و تأیید مبتنی بر مدل، پیاده‌سازی تجارب موفق در بازرسی و بازبینی نرم‌افزار، و همچنین تعریف فرایندهای کارآمد برای وارسی و تأیید ارایه می‌دهد.

تماس با آکادمی

یادداشت بگذارید تا با شما تماس بگیریم ...

Sending

Log in with your credentials

Forgot your details?