پرش به محتوا

آکادمی نرم‌افزار مجموعه متنوعی از رویدادها را برگزار و هماهنگ کرده یا در برگزاری آن‌ها مشارکت می‌کند، از جمله:

روز توسعه‌دهنده‌ها

Dev Day

روز محصول

Product Day

اجایل تاک

Agile Talk