چرا نرم‌افزار دنیا را می‌بلعد؟+

چرا نرم‌افزار دنیا را می‌بلعد؟