مجموعه کتاب‌های معرفی متدها و پراکتیس‌های مهندسی نرم‌افزار

book

مستندسازی پروژه‌های نرم‌افزاری

book

اصول طراحی شی‌ءگرای سیستم‌های نرم‌افزاری

book

چابکی نظام‌مند: به‌کارگیری متدهای چابک در پروژه‌های بزرگ

تماس با آکادمی

یادداشت بگذارید تا با شما تماس بگیریم ...

Sending

Log in with your credentials

Forgot your details?