زمینه‌های کاری آکادمی نرم‌افزار

v&v

مهندسی نیازمندی‌ها

استخراج، تحلیل، توصیف و مدیریت نیازمندی‌های سیستم‌ها و راهکارهای مبتنی بر نرم‌افزار

SPIN

متدهای تولید نرم‌افزار

متدها، پرکتیس‌ها، الگوها و اصول توسعه‌ی سیستم‌ها و راهکارهای مبتنی بر نرم‌افزار

Software Architecture

طراحی و معماری نرم‌افزار

الگوها، سبک‌ها و متدهای طراحی و ارزیابی معماری سیستم‌ها و راهکارهای مبتنی بر نرم‌افزار

تماس با آکادمی

یادداشت بگذارید تا با شما تماس بگیریم ...

Sending

Log in with your credentials

Forgot your details?