امضاهای آیین‌نامه‌ی اخلاق حرفه‌ای مهندسین نرم‌افزار

نام و نام خانوادگیمحل فعالیتآدرس ایمیل
محمد بدریآکادمی نرم‌افزار، تهرانEmail hidden; Javascript is required.
نام و نام خانوادگیمحل فعالیتآدرس ایمیل
به بالای صفحه بردن
Copy link
Powered by Social Snap